VI HAR KURSER, UTBILDNINGAR OCH UTVECKLINGSPROGRAM INOM OLIKA OMRÅDEN

ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi genomför olika typer av utvecklingsinsatser, förändringsprojekt, analyser och visions och målarbete. 

 • Strategi och visionsarbete
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Mål, uppföljning och utvärdering
 • Medarbetarskap och chefsroll

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskap och rollen som ledare, kommunikation, kris- och konflikthantering, leda förändringsarbete, självkännedom och personlig utveckling i rollen.

 • Ledarskapsprogram och coaching
 • Kurser och inspirationsseminarier
 • Utbildningsinsatser och utvecklingsprogram
 • MyLeadership Program (ML-program)

AFFÄRSUTVECKLING

Våra tjänster handlar om att fokusera på affären, kunden och här vi kan hjälpa till med: 

 • Digital affärsutveckling
 • Konceptutveckling
 • Kundupplevelse workshops
 • Affärsutveckling
 • Säljutveckling och coaching
 • Säljutbildning och utvecklingsprogram

TEAM & GRUPPUTVECKLING

Våra tjänster är både för team, grupper och ledningsgrupper.

Här kan vi hjälpa till med utvecklingsarbete och coaching kring:

 • Uppdrag och mandat
 • Roller och ansvar
 • Mål och strategier
 • Kommunikation, samspel och arbetsformer
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Krishantering

INDIVIDUELL UTVECKLING

MyLeadership RECRUIT, SEARCH & INTERIM SOLUTIONS

Vi erbjuder även rekrytering av ledare och chefer, samt Interimlösningar. Här kan vi hjälpa till med: 

 • Rekrytering av ledare
 • Onboarding med utbildning och utvecklingsprogram 
 • Interimlösningar
 • Outplacement