MyLeadership Center-UTAN MIN COACH   

MyLeadership Program - Individuellt ledarskapsprogram


 

UTVECKLAS OCH SKAPA FÖRÄNDRING!

Få verktyg som utvecklar dig, ditt team och era resultat!

Vårt utvecklingsprogram är skräddarsytt för ledare, företagare och entreprenörer som vill utveckla sitt ledarskap, stärka sin självkänsla och sitt självförtroende, tydliggöra mål och riktning för sig själv och sitt team, bli expert på time management, leda och utveckla sitt team, utveckla sina retoriska, kommunikativa och coachande färdigheter samt hantera förändring och stress på ett effektivt sätt.

Vårt individuella ledarskapsprogram innehåller givande och nyttiga verktyg där du som ledare kommer att få en coach och ett komplett ledarskapsprogram där vi varvar teori med praktiska övningar, träning, reflektion och mental träning. Under den här 

Programmet är individuellt och träffarna sker digitalt. Du får hela programmet med föreläsningar med konkreta övningar. Vi arbetar över hela Sverige, från Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå. Vi finns även på mindre orter, såsom Halmstad, Växjö, Borås, Helsingborg och Jönköping. .

Nätverk för karriären & livet

I vårt program får du möjlighet att ingå i MyLeadership Network, där du träffar andra drivna ledare och utvecklar ditt nätverk.

Dig som ledare

Utvecklas som ledare och lär känna dina styrkor som ledare, din ledarstil och hur du kan skapa framgångsrika team.

Bli tryggare i din ledarroll

Bli tryggare i din ledarroll och skapa bättre relationer till ditt team och dina kunder.

Bättre resultat & lönsamhet

Under kursen kommer vi ha fokus på bättre måluppfyllelse, resultat och lönsamhet.

Hälsa och balans i livet

Vi vet att det är svårt att få balans i livet som ledare. En del av vårt program innehåller just fokus på stresshantering och balans.

Time Management

Lär dig att skapa effektiva vanor och öka din produktivitet. Här tar vi upp planering och vad du lägger din tid på.

OM DIN FACILITATOR

Carolina Landh
FACILITATOR & COACH

Carolina jobbar som föreläsare, företags- och ledarskapscoach samt accelerator med fokus på att utveckla människor, företag och organisationer. Hon är civilekonom med vidareutbildning inom KBT, mental träning, digital marknadsföring, innovation, ledarskap och coaching. Hon har lång erfarenhet som chef och ledare i olika företag och i olika typer av företag. Hon älskar innovation, företags- och affärsutveckling, digitalisering och att ta fram och stärka människors inre styrka och potential.


 o10-641 03 73

 carolina@mincoachcom

bild Carolina

MyLeadership Program

passar dig som

 • Är en driven ledare med stora ambitioner.
 • Vill stärka ditt ledarskap och din karriär.
 • Vill stärka ditt team och skapa högpresterande team.
 • Vill öka din självkänsla och ditt självförtroende och våga mer!
 • Vill bli bättre på att kommunicera och lära dig mer kring retorik.
 • Vill förbättra dina resultat!
 • Vill utveckla ditt nätverk och lära känna andra företagare och ledare.
 • Vill bli bättre på förändringsledning.
 • Vill bli bättre på coachande ledarskap.
  • Vill må bättre och få bättre balans i livet.
  • Vill skapa bättre vanor som gör dig effektivare.
  • Vill minska stress och hitta strategier för att hantera stress. 

Allt detta får du i kursen

Kursen innehåller flera delar, där du även får tid att verkligen fundera, reflektera och sätta upp strategier och planer för framtiden.

Handlingsplan & individuell coaching

Programmet innehåller flera utbildningstillfällen och ger dig verktyg och en plan för fortsatt utveckling. Programmet innehåller även flera individuella coachingsamtal med Carolina.

Nätverket MyLeadership Network

Med nätverket MyLeadership Network träffar du andra entreprenörer, företagare och ledare och du blir automatiskt medlem i nätverket.

BONUS material

Din fortsatta utveckling är viktig för oss. Därför får du en mängd BONUS material som du får med dig hem samt tillgång till vår portal MyLeadership Center.

MyLeadership Program

Priser

MyLeadership Program 6 mån

25 000 KR

Tillgång till programmet i 6 mån. 

6 tim. individuell coaching med professionell ledarskapscoach

Nätverk MyLeadership Global Network

Medlemsförmåner och rabatter

MEST POPULÄR

MyLeadership Program 12 mån

48 500 kr

Tillgång till programmet i 12 mån. 

12 tim. individuell coaching med professionell ledarskapscoach

Nätverk MyLeadership Global Network

Medlemsförmåner och rabatter

MyLeadership Program 24 mån

87 500 kr

Tillgång till programmet i 24 mån. 

24 tim. individuell coaching med professionell ledarskapscoach

Nätverk MyLeadership Global Network

Medlemsförmåner och rabatter

DETALJER KRING UTBILDNINGEN

Kursen är digital och du kan ta till dig utbildningen i din egen takt.

Programmet använder sig av sk Blended Learning där varje steg också ger dig möjlighet att applicera, testa och öva på nya färdigheter. Med på vägen har du en personlig ledarskapscoach som sporrar, coachar och utmanar dig. 

Programmet utgår från det som är viktigast för DIG och verksamheten just nu. Du får en personlig tränare, en ledarskapscoach, som under korta men effektiva coachmöten hjälper dig i processen.

Programmet kan ges i 6-24 månader beroende på era och ditt personliga behov. Du väljer vad som passar dig bäst! 

Oavsett längd får du ett komplett program med ledarskapslitteratur (som ingår i kursavgiften), digital utbildning med övningar, som du inför varje möte får reflektera kring. Tanken är att det ska skapa insikter och ge inspiration och tankar kring att utvecklas inom områdena. Tillsammans med din coach tittar ni på hur du kan utvecklas vidare. 

MyLeadership Program fokuserar på följande områden: 

1. Mindset och attityder: 

Under programmet kommer vi att fokusera på att stärka ditt Mindset och dina attityder och hur du kan använda detta för att stärka ditt team. 

2. Målinriktat beteendet:

Genom ett målinriktat beteende skapa utveckling och höja måluppfyllelsen. 

3. Ledaregenskaper:

Under programmet kommer du få bättre kunskaper kring ledarstilar och hur du kan använda dina egna ledaregenskaper för att stärka ditt ledarskap. 

4. Utveckla ett högpresterande team: 

Programmet kommer att ge dig en grund kring hur högpresterande team fungerar och du kommer lära dig hur du tar ditt team dit med hjälp av ditt ledarskap. 

5. Verktyg och planering: 

Under programmet kommer du också få en introduktion till olika verktyg som du kan använda för planering och utveckling av din egen organisation och ditt team. 

6. Målsättningar och resultat:

Målsättningarna utgår från de organisatoriska, dina personliga målsättningar för att stärka ditt ledarskap och dina målsättningar kring worklife balans, familj och hälsa. Under processens gång kommer resultatet också mätas och följas upp för att stärka din måluppfyllelse.  

7. Förändringsledning och innovationskraft: 

Idag är förändringsledning och innovationskraft en nyckelfaktor för innovativa företag. Därför har vi valt att ta med det som en självklar punkt i detta ledarskapsprogram. Här kommer du få lära dig hur du kan använda metoder för att stärka dig, ditt team och din organisation för att skapa innovation och kreativa processer. 

8. Personligt ledarskap:

Personligt ledarskap är en självklar del i ledarskapet och här kommer vi gå in på mer personliga målsättningar, stärka ditt egna personliga ledarskap, ditt självförtroende och din självkänsla. 

9. Hälsa, effektivitet och personlig utveckling:

Hälsa, effektivitet, worklife balance och personlig utveckling är delar som du kommer få möjlighet att utveckla inom programmet och där vi tittar på dina behov och önskemål. 

10. Kommunikation och relationer

Du kommer få stöd, coaching och verktyg för att stärka din kommunikativa förmåga och för att du ska stärka relationerna till din intressenter. Du kommer också få lära dig krishantering, feedback och du arbetar för att stärka relationerna i gruppen och till dina medarbetare. 

 

 

 

Välkommen till

Utbildningar och utvecklingsprogram för 
chefer, ledare och ledningsgrupper.